NEW STEP BY STEP MAP FOR مشتری بالقوه

New Step by Step Map For مشتری بالقوه

New Step by Step Map For مشتری بالقوه

Blog Article


این مسیر منطبق با کل مسیر داخل قیف فروش و تا انتهای لوله فروش ادامه دارد.

با توجه به این ترس، خریداران به فروشندگانی که اعتبار آن‌ها اثبات نشده‌ است، اعتماد نمی‌کنند.
بلقوه
برای اینکه پیام خود را به صورت محکم و قوی بیان نماید ، باید آن را متناسب یا شخصی سازی کنید :

تیم های خدمات مشتری می‌توانند به راحتی مکالمات انجام شده با مشتری را در تمام کانال‌ها دنبال کنند.

فروشنده اسامی و ابتدایی ترین اطلاعات مشتریان را می نوشت. و وقتی می خواست به اطلاعاتی درباره مشتری برسد، سررسید خود را باز می کرد و به دنبال اطلاعات مورد نیاز می گشت.

 تفکرات ، اهداف و اولویتهای مشتری را برای کسب اعتماد و نشان دادن ارزش راه حل خود ، در نظر گیرید.

این نوع مشتریان را در اولویت قرار می دهد و به شما این امکان را می دهد که از اطلاعات مربوط به مشتریان و روندهای بازار برای اتخاذ تصمیمات تجاری بهتر، استفاده کنید.

استفاده از اطلاعاتی که در مکان‌های متفاوت ذخیره شده اند برای تیم شما دشوار خواهد بود و همین امر باعث کندی روند کار می شود. (برای مثال، ورود به حساب ایمیل برای پیدا کردن آدرس ایمیل مخاطب‌ها؛ ورود به سیستم حسابداری برای دیدن درآمد مرتبط با آن‌ها و مراجعه به صفحات گسترده برای فهمیدن اینکه در کدام شهر زندگی می‌کنند و غیره) .

می توانید آن را وادار به انجام فعالیت های از پیش برنامه ریزی شده مانند ارسال ایمیل و برقراری تماس های تلفنی کنید.

برای اکثر کسب و کارها، مشتری مهمترین و ارزشمندترین دارایی است. اغلب شرکت ها در شروع کار، اطلاعات مشتریان را در مکان‌های مختلفی مانند حافظه مدیر شرکت، صندوق پستی کارشناس فروش، پوشه فاکتورهای حسابدار و غیره نگهداری می‌کنند.

باید سعی شود که میزان اثرگذاری این راه حل بر کسب و کار به صورت کمی محاسبه و ارائه شود.

برای درک بهتر، بیایید از دو نگاه متفاوت یعنی شرکت تولید کننده نرم افزار و یک ناشر مقالات ارتباط با مشتری، این موضوع را بررسی کنیم:

در گام بعدی مذاکره، فروشنده باید در خصوص بعد تکنیکی نیاز مشتری مذاکره نماید، جایی که خریدارتاکید میکند که نیازش خیلی فوری و جدی است.

انعطاف‌پذیر و مایل به همکاری باشد، اما به وضوح باید برای مشتری تشریح نمایید که وی چه انتظاراتی باید از پیشنهاد شما داشته باشد یا نداشته باشد.

Report this page